Softronic Hav & Vatten Spårbarhetsrapportering

 

Softronic erbjuder en vertikal branschlösning speciellt utvecklad för företag som behöver spårbarhet av fångst enligt Hav och Vattens direktiv. Lösningen erbjuder direkt tillgång till de funktioner och spårbarhet som H&V kräver.

Företag rapporterar spårbarhetsinformation från Microsoft Dynamics NAV via det centrala IT-systemet, SBS, hos H&V. Rapporterna innehåller uppgifter om händelser i det fysiska varuflödet, samt att uppgifter om de refererade partiernas egenskaper är tillgängliga.

Kodlistor som Hav & Vatten har publicerat sparas och administreras i Microsoft Dynamics NAV.

Partinummer för svenska leverantörer importeras från Hav & Vatten systemet till Microsoft Dynamics NAV. Partinummer kopplas med artikeln vid inleveransen i inköpsordern genom artikeltvärreferens.

Filer mellan NAV och Hav & Vatten webbtjänsten skickas som ett SOAP-meddelande över http. Format är baserad på XML och EPCIS-standarden från GS1.