« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017

  • Omsättningen ökade med 5,9 % till 160,8 Mkr (151,9 Mkr)
  • EBITDA ökade till 14,4 Mkr (6,1 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade till 12,1 Mkr (4,0 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 7,5 % (2,6 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 9,5 Mkr (3,3 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,18 kr (0,06 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,0 Mkr (-12,9 Mkr)
  • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 100 Mkr
  • Soliditeten uppgick till 70 % (68 %)

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post:
anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)