Aktieägarservice

Ekonomisk sammanställning
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Omsättning, Mkr 797,1 786,5 728,5 720,0 737,2 657,0
EBITDA, Mkr 105,2 116,7 110,7 97,0 75,0 75,5
Rörelseresultat, Mkr 87,9 93,9 86,8 73,3 68,1 66,6
Resultat före skatt, Mkr 87,0 93,6 85,8 72,1 68,3 67,0
Resultat efter skatt, Mkr 68,2 73,3 66,8 55,8 52,3 51,8
Balansomslutning, Mkr 434 428 516 454 412 388
Eget kapital, Mkr 254 256 341 274 271 258
Rörelsemarginal, % 11,9 10,2 9,2 10,1
Vinstmarginal, % 10,9 11,9 11,8 10 9,3 10,2
Likviditet, ggr 1,8 1,8 2,2 1,9 2,1 2,1
Soliditet, % 58 60 66 60 66 67
Anställda i medeltal 414 426 424 443 452 448
Omsättning per anställd, Mkr 1,925 1,846 1,718 1,62 1,63 1,47
Ägare

Aktieägare 31 december 2022

A-aktier B-aktier Totalt antal Andel i kapital % Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag 1 875 400 9 318 160 11 193 560 21,3% 33,8%
Traction 589 000 11 000 000 11 589 00 22% 20,4%
Stig Martín med bolag 891 600 3 345 600 4 237 200 8,1% 14,8%
Swedbank Robur Fonder 3 500 000 3 500 000 6,6% 4,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 382 089 1 382 089 2,6% 1,7%
Rambas AB 840 900 840 900 1,6% 1,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 666 062 666 062 1,3% 0,8%
Mats Olof Ekberg 8 000 400 000 408 000 0,8% 0,6%
Sällskapet Barnavård 257 000 257 000 0,5% 0,4%
KBC Bank NV 255 793 255 793 0,5% 0,3%
Övriga aktieägare 6 000 18 297 199 18 303 199 34,7% 22,0%
Summa antalet aktier 3 370 000 49 262 803
Summa procent kapital/röster 100,0% 100,0%

Aktien

Nedan ser du Softronic aktien.