Aktieägarservice

Aktieägarservice

Ekonomisk sammanställning
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning, Mkr 720,0 737,2 657,0 614,7 601,5 539,4
EBITDA, Mkr 97,0 75,0 75,5 50,0 46,5 31,9
Rörelseresultat, Mkr 73,3 68,1 66,6 41,5 38,4 25,1
Resultat före skatt, Mkr 72,1 68,3 67,0 42,2 38,6 25,4
Resultat efter skatt, Mkr 55,8 52,3 51,8 33,0 29,8 18,9
Balansomslutning, Mkr 454 412 388 358 348,0 331,7
Eget kapital, Mkr 274 271 258 233 226,0 219,9
Rörelsemarginal, % 10,2 9,2 10,1 6,8 6,4 4,7
Vinstmarginal, % 10 9,3 10,2 6,9 6,4 4,7
Likviditet, ggr 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9
Soliditet, % 60 66 67 65 65 66
Anställda i medeltal 443 452 448 458 476 482
Omsättning per anställd, Mkr 1,62 1,63 1,47 1,34 1,26 1,12
Ägare

Aktieägare 31 december 2019

A-aktier B-aktier Andel i kapital % Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag  1 875 400  9 318 160 21,3% 33,8%
Traction  589 000  11 000 000 22% 20,4%
Stig Martín med bolag  891 600  3 345 600 8,1% 14,8%
Swedbank Robur Fonder  –  4 020 350 7,6% 4,8%
Daniel Hägerlöf  –  1 208 609 2,3% 1,5%
Försäkringsbolaget Avanza Pension  –  1 097 090 2,1% 1,3%
Rambas AB  – 840 900 1,6% 1,0%
Core Ny Teknik  – 782 458 1,5% 0,9%
Commerzbank AG 592 500 1,1% 0,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 539 302 1,0% 0,7%
Övriga aktieägare 14 000  16 517 834 31,4% 20,1%
Summa antalet aktier 3 370 000 49 262 803
Summa procent kapital/röster 100,0% 100,0%

Aktien