Aktieägarservice

Ekonomisk sammanställning
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning, Mkr 786,5 728,5 720,0 737,2 657,0 614,7
EBITDA, Mkr 116,7 110,7 97,0 75,0 75,5 50,0
Rörelseresultat, Mkr 86,8 73,3 68,1 66,6 41,5
Resultat före skatt, Mkr 93,6 85,8 72,1 68,3 67,0 42,2
Resultat efter skatt, Mkr 66,8 55,8 52,3 51,8 33,0
Balansomslutning, Mkr 428 516 454 412 388 358
Eget kapital, Mkr 256 341 274 271 258 233
Rörelsemarginal, % 11,9 10,2 9,2 10,1 6,8
Vinstmarginal, % 11,9 11,8 10 9,3 10,2 6,9
Likviditet, ggr 1,8 2,2 1,9 2,1 2,1 1,9
Soliditet, % 60 66 60 66 67 65
Anställda i medeltal 426 424 443 452 448 458
Omsättning per anställd, Mkr 1,846 1,718 1,62 1,63 1,47 1,34
Ägare

Aktieägare 31 december 2021

A-aktier B-aktier Andel i kapital % Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag  1 875 400  9 318 160 21,3% 33,8%
Traction  589 000  11 000 000 22% 20,4%
Stig Martín med bolag  891 600  3 345 600 8,1% 14,8%
Swedbank Robur Fonder  –  3 500 000 6,6% 4,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension  –  1 382 089 2,6% 1,7%

Rambas AB

840 900

1,6% 1,0%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

 –

666 062

1,3% 0,8%

Mats Olof Ekberg

8 000 400 000 0,8% 0,6%

Sällskapet Barnavård

8 000 257 000 0,5% 0,4%

KBC Bank NV

255 793 0,5% 0,3%
Övriga aktieägare 2 000

18 297 199

34,7% 22,0%
Summa antalet aktier 3 370 000 49 262 803
Summa procent kapital/röster 100,0% 100,0%

Aktien

Nedan ser du Softronic aktien.