Aktieägarservice

Ekonomisk sammanställning
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Omsättning, Mkr 837,5 797,1 786,5 728,5 720,0 737,2
EBITDA, Mkr 118,5 105,2 116,7 110,7 97,0 75,0
Rörelseresultat, Mkr 104,5 87,9 93,9 86,8 73,3 68,1
Resultat före skatt, Mkr 106,8 87,0 93,6 85,8 72,1 68,3
Resultat efter skatt, Mkr 84,0 68,2 73,3 66,8 55,8 52,3
Balansomslutning, Mkr 460 434 428 516 454 412
Eget kapital, Mkr 285 254 256 341 274 271
Rörelsemarginal, % 12,5 11,0 11,9 11,9 10,2 9,2
Vinstmarginal, % 12,8 10,9 11,9 11,8 10 9,3
Likviditet, ggr 2,0 1,8 1,8 2,2 1,9 2,1
Soliditet, % 62 58 60 66 60 66
Anställda i medeltal 428 414 426 424 443 452
Omsättning per anställd, Mkr 1,957 1,925 1,846 1,718 1,62 1,63
Ägare

Aktieägare 31 december 2023

A-aktier B-aktier Totalt antal Andel i kapital % Röster %
Andreas Eriksson med bolag 1 505 400 8 813 160 10 318 560 19,60% 29,97%
Traction 589 000 11 000 000 11 589 00 22,02% 21,21%
Stig Martín med bolag 891 600 3 345 600 4 237 200 8,05% 15,40%
Swedbank Robur Fonder 3 188 000 3 188 000 6,06% 4,00%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 562 245 1 562 245 2,97% 1,96%
Ann-Cathrine Eriksson 875 000 875 000 1,66% 1,10%
Rambas AB 840 900 840 900 1,60% 1,06%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 679 727 679 727 1,29% 0,85%
Mats Olof Ekberg 8 000 400 000 408 000 0,78% 0,60%
Handelsbanken Index Criteria 288 596 288 596 0,55% 0,36%
Övriga aktieägare 6 000 18 639 575 18 645 575 35,42% 23,49%
Summa antalet aktier 3 000 000 49 632 803 52 632 803
Summa procent kapital/röster 100,0% 100,0%

Aktien

Nedan ser du Softronic aktien.