Aktieägarservice

Ekonomisk sammanställning
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Omsättning, Mkr 728,5 720,0 737,2 657,0 614,7 601,5
EBITDA, Mkr 110,7 97,0 75,0 75,5 50,0 46,5
Rörelseresultat, Mkr 86,8 73,3 68,1 66,6 41,5 38,4
Resultat före skatt, Mkr 85,8 72,1 68,3 67,0 42,2 38,6
Resultat efter skatt, Mkr 66,8 55,8 52,3 51,8 33,0 29,8
Balansomslutning, Mkr 516 454 412 388 358 348,0
Eget kapital, Mkr 341 274 271 258 233 226,0
Rörelsemarginal, % 11,9 10,2 9,2 10,1 6,8 6,4
Vinstmarginal, % 11,8 10 9,3 10,2 6,9 6,4
Likviditet, ggr 2,2 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9
Soliditet, % 66 60 66 67 65 65
Anställda i medeltal 424 443 452 448 458 476
Omsättning per anställd, Mkr 1,718 1,62 1,63 1,47 1,34 1,26
Ägare

Aktieägare 31 december 2020

A-aktier B-aktier Andel i kapital % Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag  1 875 400  9 318 160 21,3% 33,8%
Traction  589 000  11 000 000 22% 20,4%
Stig Martín med bolag  891 600  3 345 600 8,1% 14,8%
Swedbank Robur Fonder  –  4 000 000 7,6% 4,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension  –  1 487 018 2,8% 1,8%
Daniel Hägerlöf 1 063 475 2,0% 1,3%
Rambas AB  – 840 900 1,6% 1,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 650 968 1,2% 0,8%
Mats Olof Ekberg 8 000 400 000 0,8% 0,6%
Commerzbank AG 427 400 0,8% 0,5%
Övriga aktieägare 6 000 16 729 282 31,8% 20,2%
Summa antalet aktier 3 370 000 49 262 803
Summa procent kapital/röster 100,0% 100,0%

Aktien

Nedan ser du Softronic aktien.