Finansiell kalender

Händelser under året (2017)

Årsredovisning 2016, 11 april

Delårsrapport (jan-mars), 10 maj

Årsstämma 2017, 10 maj, kl.17.30 i bolagets lokaler

Delårsrapport (april-juni), 9 augusti

Delårsrapport (juli-sept), 26 oktober