Finansiell kalender

Händelser under 2018

Delårsrapport (jan-mars), 3 maj

Årsstämma 2018, 3 maj, kl.17.30 i bolagets lokaler

Delårsrapport (april-juni), 15 augusti

Delårsrapport (juli-sept), 25 oktober