Finansiell kalender 2024

  • Delårsrapport (jan-mars), 24 april
  • Årsstämma 2023, 24 april, kl 17:30, i bolagets lokaler
  • Delårsrapport (april-juni), 17 juli
  • Delårsrapport (juli-sept), 24 oktober