Om oss

GoodTech – teknik som gör gott i samhället

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

Vi har som specialitet att ta långsiktigt ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta av våra kunder har varit kvar i tiotals år och de ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar.

Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men det ger kunden ett betydande mervärde.

Våra kunder tycker att vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén men de tycker också att vi samtidigt är tillräckligt små för att prioritera kundernas behov och få dem att känna sig betydelsefulla.

Våra konsulter har både djup verksamhetskompetens och kunskap om den senaste tekniken och har en genomsnittlig branscherfarenhet som överstiger tio år.

Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till ca 430 anställda och är sedan 1998 noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.


Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Softronic är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under det speciella året 2020 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

– Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så sker det stora förändringar i relationen mellan kund och leverantör. Följsamhet, förståelse och närhet till kund har premierats under 2020 när kunderna tvingats ha fokus på lönsamhet, säger Hans Werner, vd Radar.

Varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

– Vi är självklart oerhört tacksamma över att vi placerat oss topp fem i kategorin Verksamhetsnära IT. Pandemiåret 2020 har satt sina spår men i och med ett fortsatt gott samarbete med våra kunder har vi lyckats fortsätta leverera våra tjänster med hög kvalitet. Det är Radars stora leverantörskvalitetsgranskning verkligen ett bevis för, säger Per Adolfsson, vd Softronic.

Per avslutar:

– Tack till alla medarbetare och kunder för att ni gör det möjligt.

Det är sjätte gången som Softronic placerar sig på topp fem listan.