Årsstämma

Information om årsstämmor hos Softronic AB

Information inför årsstämma 2016

Anmälan: bolagsstamma@softronic.se
Tid: 11:e maj 2016 kl 17:30
Plats: Softronic ABs lokaler Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Plan 11, Hiss A2.

Kallelse till årsstämma Softronic AB 2016

Dagordning Softronic årsstämma 2016

Fullmakt årsstamma 2016

Styrelsens riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen

Styrelsens CV 2016

Styrelsens fullständiga förslag till årstämman 2016

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsens yttrande om förvärv av egna aktier

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Revisorsyttrande om ersattning till bolagsledning 2016

Protokoll från tidigare årsstämmor

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 2014

Protokoll årsstämma 2013

Protokoll årsstämma 2012

Protokoll årsstämma 2011