Årsstämma

Information om årsstämmor hos Softronic AB

Information inför årsstämma 2017

Anmälan: bolagsstamma@softronic.se
Tid: 10:e maj 2017 kl 17:30
Plats: Softronic ABs lokaler Hammarby Kaj 10A 8tr.

Kallelse till årsstämma Softronic AB 2017

Dagordning Softronic årsstämma 2017

Fullmakt årsstamma 2017

Styrelsens riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen

Styrelsens CV 2017

Styrelsens fullständiga förslag till årstämman 2017

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsens yttrande om förvärv av egna aktier

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Revisorsyttrande om ersattning till bolagsledning 2017

Protokoll från tidigare årsstämmor

Protokoll årsstämma 2017

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 2014

Protokoll årsstämma 2013

Protokoll årsstämma 2012

Protokoll årsstämma 2011