Hållbarhetspolicy

Softronic erbjuder innovativa digitala lösningar för en mer hållbar framtid

Vi ska verka för att skapa och leverera lösningar som ger verklig samhällsnytta och är långsiktigt hållbara för den värld vi lever i inom ramarna för vad som är ekonomiskt möjligt, genom att proaktivt se över arbetssätt och uppmärksamt följa lagar och andra krav från samhälle, kunder och andra intressenter.

En hållbar framtid

Vi effektiviserar både inom och genom IT, genom att tillhandahålla IT-teknik med bra miljöprestanda, hög andel molntjänster (SaaS) och andra lösningar för en grönare IT. Vi arbetar systematiskt med informations- och IT-säkerhet.

Det långsiktiga perspektivet går i linje med att värna om verklig samhällsnytta och en hållbar framtid, att ta vårt ansvar och att genom ständiga förbättringar, arbeta för effektivare resursutnyttjande och att proaktivt arbeta med hållbarhetsperspektivet i de lösningar vi skapar. Vi arbetar för en inkluderande arbetsplats med en kultur där alla har samma möjligheter och rättigheter och ger alla lika förutsättningar för att få ihop sina privata liv med ett intressant och utvecklande arbete. Vi arbetar för en jämn könsfördelning på Softronic. År 2030 ska andelen kvinnor respektive män vara minst 40/60.

Långsiktigheten har alltid varit en ledstjärna för organisationen, där vi strävar efter ett ömsesidigt förtroende med långa kundsamarbeten.
Softronic börsnoterades 1998 och vi har därefter befäst vår ställning som framgångsrikt IT-konsultföretag med brett utbud av tjänster inom bland annat rådgivning, utveckling och förvaltning, ofta på plats i kundens verksamhet.

Hållbarhetspolicy Softronic

Se vår inköpspolicy här

Läs vår Uppförandekod för leverantörer här

Charlotte Eriksson