Säkerhetscertifierade – ISO27001

Softronics säkerhetscertifiering är direkt avgörande då affärsidén är att ta fullt ansvar för helhetsleveranser inom IT. Kraven ökar ständigt på våra kunders hantering av informationssäkerhet t ex i och med den nya Dataskyddsförordningen som, tillsammans med alla redan befintliga och skärpta regelverk, kommer att ställa ständigt ökande krav på kundernas verksamhet. Softronic levererar bl a:

  • Säker, garanterad och tillgänglig utveckling, drift, och förvaltning av verksamhetskritiska tillämpningar. Gärna i form av totalåtaganden i modern outsourcingform.
  • Kvalificerad rådgivning och stöd till våra kunder att få kontroll och styrning på sin informations- och IT-säkerhet.
  • Implementation av ledningssystem enligt ISO27001 åt våra kunder.

Kvitto på systematiskt informationssäkerhetsarbete

Certifikatet är ett kvitto på att Softronic bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete samt att ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller kraven i standarden ISO 27001:2013. Vårt ledningssystem innefattar även att vi ställer krav på våra leverantörer och deras tjänster/produkter.

”Certifieringen har möjliggjorts av medarbetarnas stora engagemang och har mottagits mycket positivt av våra kunder”, säger Johan Malmborg, ansvarig för säkerhetsfrågor i koncernen.

”Certifieringen enligt ISO27001 är nödvändig för alla leverantörer med kunskap att hantera kundernas system i en komplex och krävande omvärld” säger Anders Eriksson, VD Softronic AB.

Ladda ner: Softronic-27001-Certifikat

ISO_IEC_27001_COL-e1471422498804