VD-vision

Ett företag måste sträva efter en helt egen överlevnadsförmåga oavsett vem som äger eller driver företaget och det bästa sättet är att särskilja sig genom sin företagskultur så att såväl kunder som anställda känner att företaget är speciellt för just dem.

Företagskultur

Företagskultur är inget som skapas med kampanjer eller snabba visonsgrepp från ledningen. Det är något som växer fram genom många år av hårt konsekvent arbete från ägare, styrelse, ledning och medarbetare. Ett förhållningssätt till hur man gör affärer och levererar resultat för kunderna och företaget.

Då Softronic alltid har ett långsiktigt synsätt från hur man bygger företaget till hur man agerar varje dag i kundrelationer så är visionen att leva som vi lär och att vägen är viktigare än målet.

Vi ser inget egenvärde i att växa eller leverera kortsiktiga resultat om det sker på bekostnad av våra grundläggande principer – att ge kunden långsiktiga resultat.

Vi agerar varje dag för att vara kreativa i kunddialoger så vi kan förbättra kundernas verksamhet med hjälp av vår kunskap om senaste teknik och hur man bäst använder den i varje specifikt fall.

Det innebär i regel att vi sätter ut foten väldigt långt i vår bestämda uppfattning hur ett förbättringsprojekt hjälper kunden. Vi är beredda att ta ansvar på alla sätt som är affärsmässigt rimliga. Vi är en av få aktörer som tar större fastprisprojekt. Vi utlovar också i många fall garanterade resultat. Sist men inte minst så ger vi oss aldrig… Vi levererar alltid. Oavsett eventuella problem som dyker upp i projekten.

Det gör också att vi kommer väldigt nära våra kunder. Vi arbetar snarare tillsammans med kunden mot gemensamma mål än är en konsult som står vid sidan om. Vi levererar förtroende.

Även när vi agerar som traditionella rådgivningskonsulter använder vi dessa egenskaper. Vi lämnar aldrig kunden i sticket och säger alltid vad vi tycker. Vi har hög integritet.

Naturligtvis tar vi också bra betalt för detta unika förhållningssätt. I förhållande till traditionella konkurrenter hävdar vi dock att den nytta vi levererar i förhållande till priset gör oss mycket konkurrenskraftiga.

Så vår vision är alltså att vara hårt arbetande, långsiktiga och tillsammans med kunden ha en utmanande och fantastisk resa mot varje uppställt mål.

Varje nöjd kund ger möjlighet till nästa nöjda kund vilket ger tillväxt både i omsättning och vinst.