Vår vision – Sveriges mest eftertraktade team

Visioner kräver mod. Det gäller att sikta lite högre och att vilja lite mer, bortom det vi tror är möjligt. Det är när vi går utanför våra komfortzoner och vågar tro att det finns något bortom de konkreta målen i en verksamhetsplan som vi verkligen har chansen att realisera vår potential.

Den vision vi på Softronic strävar mot är att vara Sveriges mest eftertraktade team – både i betydelsen att kunderna vill anlita oss och att de bästa talangerna vill jobba hos oss. För det är teamet som är det allra viktigaste för oss, det är i team vi gör våra leveranser och formulerar våra råd till kunderna. Och det är i teamet vi delar kunskap, finner gemenskap och formulerar idéerna som lyfter oss alla.

Det är därför ingen slump att det är utifrån begreppet T.E.A.M. vi har formulerat de värderingar som vägleder oss i vårt beteende:

T som i Transparens, eftersom vi har högt i tak, respekterar varandras olikheter och delar kunskap med varandra.

E som i Entreprenörskap, eftersom vi värderar nyfikenhet, affärsdriv och friheten att fatta egna beslut.

A som i Ansvar, eftersom frihet alltid kommer med ansvar, såväl individuellt som i grupp – för lösningar, leveranser och lönsamhet.

M, slutligen, står självklart för Mod, där allting börjar. Det krävs ju mod för att utvecklas, ta initiativ och för att förverkliga idéer.

Det kan låta som stora skor att fylla, men på många sätt är vi redan på god väg. Softronic hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet och skapa verklig samhällsnytta genom innovativa digitala lösningar som hjälper människor i deras liv och arbete.

Det är det vi kallar GoodTech – ledande teknik som gör gott i samhället.

Charlotte Eriksson