Logotyper och symboler

Logotypen är Softronics främsta kännetecken. Softronics logotyp är röd, men även en vit variant kan användas mot mörk bakgrund. En symbol finns också, som i vissa fall kan användas istället för logotypen.

Här är några få och enkla riktlinjer gäller för användning av logotypen och symbolen.

Logotypen

  • Logotypens proportioner får inte ändras.
  • Logotypens färg får inte ändras.
  • Logotypen får inte användas i löpande text.

Softronic logga

Frizon och minsta storlek

Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum – ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare
framträder den.

  • Logotypens frizon = Höjden av ”R”-symbolen i logotypen (se bilden nedan).
  • Logotypen får inte vara mindre än 18 mm i bredd på tryckt material.

Softronic logga

 

Symbolen (avatar)

Softronics ”R”-symbol ska endast användas i de fall logotypen skulle bli för liten att synas på ett adekvat sätt, det vill säga om det blir svårt att se texten i logotypen.

Softronic symbo

Det går alltid bra att även maila: sm@softronic.se

Jenny Dock