Investor relations

Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov. Vi kallar det IT-partnerskap.

Vi har som specialitet att ta långsiktigt ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta av våra kunder har varit kvar i tiotals år och de ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar.

Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men det ger kunden ett betydande mervärde.

Våra kunder tycker att vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén samtidigt som de tycker att vi är tillräckligt små för att prioritera deras behov och få dem att känna sig betydelsefulla.

Våra konsulter har både djup verksamhetskompetens och kunskap om den senaste tekniken och har en genomsnittlig branscherfarenhet som överstiger tio år.

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs gärna vår hållbarhetsredovisning, årsredovisning och årsberättelse för 2018:

Softronics årsberättelse 2018
Softronics årsberättelse 2018

Softronics årsredovisning 2018
Softronics årsredovisning 2018

Softronics hållbarhetsredovisning 2018
Softronics hållbarhetsredovisning 2018