Investor relations

GoodTech – teknik som gör gott i samhället

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

Vi har som specialitet att ta långsiktigt ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta av våra kunder har varit kvar i tiotals år och de ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar.

Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men det ger kunden ett betydande mervärde.

Våra kunder tycker att vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén samtidigt som de tycker att vi är tillräckligt små för att prioritera deras behov och få dem att känna sig betydelsefulla.

Våra konsulter har både djup verksamhetskompetens och kunskap om den senaste tekniken och har en genomsnittlig branscherfarenhet som överstiger tio år.

Softronic arbetar kontinuerligt med Hållbarhet vilket har resulterat i utnämningen ESG Transparency Partner. En utnämning som delas ut till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete.

Rapporter

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022

20 oktober 2022

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022

15 juli 2022

Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2021

21 april 2022

Delårsrapport för perioden: 1 januari – 31 mars 2022

21 april 2022

Boksluts-kommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2021

25 februari 2022

Delårs-rapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

20 oktober 2021