Investor relations

GoodTech – teknik som gör gott i samhället

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

Vi har som specialitet att ta långsiktigt ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta av våra kunder har varit kvar i tiotals år och de ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar.

Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men det ger kunden ett betydande mervärde.

Våra kunder tycker att vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén samtidigt som de tycker att vi är tillräckligt små för att prioritera deras behov och få dem att känna sig betydelsefulla.

Våra konsulter har både djup verksamhetskompetens och kunskap om den senaste tekniken och har en genomsnittlig branscherfarenhet som överstiger tio år.

Softronic arbetar kontinuerligt med Hållbarhet vilket har resulterat i utnämningen ESG Transparency Partner. En utnämning som delas ut till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete.

Rapporter

Delårs-rapport för perioden 1 januari – 30 septem ...
IR Report
20 oktober 2021

Hela rapporten (PDF)

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021
IR Report
16 juli 2021

Hela rapporten (PDF)

Delårsrapport för perioden: 1 januari – 31 mars 2021
IR Report
22 april 2021

Hela Rapporten (PDF)

Bokslutskommuniké för perioden: 1 januari – 31 de ...
IR Report
25 februari 2021

Hela Rapporten (PDF)

Delårsrapport för perioden: 1 januari – 30 septem ...
IR Report
19 oktober 2020

Hela Rapporten (PDF)