Hållbarhet

GoodTech – teknik som gör gott i samhället

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

Vi har sedan starten byggt smarta hållbara lösningar med innovativ teknik. Genom att vara nära våra kunder under lång tid möjliggörs ett kreativt partnerskap där vi tillsammans arbetar fram hållbara lösningar som ger verkliga konkurrensfördelar.

Softronic arbetar aktivt med Agenda 2030 – FN:s 17 globala utvecklingsmål. Eftersom de flesta av våra kunder också gör det blir dessa utmaningar en naturlig del av vår verksamhet. Det betyder att våra lösningar bidrar till en smartare och mer hållbar värld. Det är vi stolta för! Hållbara lösningar för dagens behov – och framtidens.

Många av våra lösningar handlar i dag om ökad effektivisering och demokratisering inom medlemsorganisationer, digitalisering inom skola och hälso- och sjukvård, mer hållbar industrialisering, optimerade rese- och transportlösningar samt ökad tillgänglighet inom myndighetsutövning och till nyanlända.

Genom vår kundbas har vi sedan länge en stor exponering mot hållbara lösningar som klarar att möta utmaningar som till exempel en ökande och åldrande befolkning, skärpta miljökrav på transport- och resebranschen, växande städer samt demografiska utmaningar kring nyanlända.

Ny teknik anpassad på rätt sätt är ett måste för att lyckas Liksom många av våra kunder tror vi att vi bara har påbörjat resan mot verklig digitalisering. Vi har många pågående innovationsdialoger med nya och befintliga kunder kring AI, Smartare städer, IoT inom industrin, ökad digitalisering inom hälso- och sjukvård och myndigheter samt Foodtech. Helhetsansvar skapar möjlighet för hållbara lösningar över tid Som experter på förvaltning och drift av hela verksamhetssystem ser vi också att innovativa hållbara lösningar oftast får störst effekt där många aktörer behöver samverka inom större ekosystem.

Att Softronic kan ta ett helhetsansvar gör att vi kontinuerligt kan optimera våra kunders lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv mellan egen drift, outsourcing till Softronic inom Sverige, i våra hybridmoln eller i ren molnmiljö, med hänsyn tagen till gällande regelverk.

Charlotte Eriksson

Nasdaq ESQ Transparency Partner

Softronics arbete med Hållbarhet har resulterat i att vi tilldelats certifieringen ESG Transparency Partner. En certifiering som utdelas till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 2021

Tidigare versioner

Softronics Hållbarhetsredovisning 2020

Softronics Hållbarhetsredovisning 2019

Softronics Hållbarhetsredovisning 2018