Miljöcertifierade

Softronics miljöcertifiering omfattar hela koncernen och samtliga kontor. Certifikatet är ett kvitto på att Softronics miljöledningssystem och miljöarbete uppfyller kraven i standarden ISO 14001:2015.

Att bedriva ett aktivt miljöarbete är viktigt för oss och våra kunder. Ett effektivt miljöledningssystem stödjer vårt miljöarbete så att vi kan minska vår miljöpåverkan.

Genom vårt miljöarbete och en hög miljömedvetenhet i våra leveranser stöttar vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Miljöarbetet påverkar också våra medarbetares kunskap och attityd kring miljöfrågor på och utanför jobbet. Vårt miljöledningssystem innefattar även att vi ställer krav på våra leverantörer och deras tjänster/produkter.

Att vara certifierad är ett långsiktigt åtagande att genom ständiga förbättringar minska vår miljöpåverkan.

Ladda ner: Softronics miljöcertifikat

DNV cert logga

Charlotte Eriksson