Digitaliseringskonsultbranschens färdplan för fossilfritt Sverige

Softronic är ett av de företag som deltagit och skrivit på IT-konsultbranschens färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045, som i mars 2019 lämnades till regeringen.

”Vi ser nu en förändring av spelplanen, där näringslivets branscher nu ligger före och driver på politikerna på vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna kan ställa om men också vilka krav de ställer på resten av samhället för att färdplanerna ska bli verklighet”, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

”Hållbarhet är en av de viktigaste samhällsfrågorna både för Softronic och våra kunder. Därför är det viktigt för oss att vi håller en generellt hög kompetens inom detta område, och kan hjälpa till att skapa långsiktigt hållbara lösningar och tjänster”, säger Charlotte Eriksson VD Softronic.

Ladda ner färdplanen här: https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2020/10/digitaliserings-konsultbranschen.pdf