« Tillbaka till IR Nyheter

Softronic levererar ny webb- och e-handelslösning till FAR

Softronic har utvecklat FARs nya webbplatser vilka baseras på en ny gemensam webbplattform med integration mot bakomliggande system. www.far.se fungerar som en portal för medlemmar och www.farakademi.se innehåller en e-handelslösning för försäljning av utbildningar och förlagsprodukter. De båda webbplatserna är integrerade med varandra vilket ger ökad synergi.

Genom att skapa en enhetlig webbplattform och integrera sin lösning mot bakomliggande affärs- och CRM-system kan nu FAR erbjuda sina besökare, medlemmar och kunder ökad självservice, personalisering och påverkan på innehållet. För FAR innebär den nya lösningen en möjlighet att skapa en gemensam kontaktyta mot såväl medlemmar som kunder och att marknadsföring av tjänster och produkter sker med högre precision och kvalitet.

”IT-investeringen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna bli mer proaktiva i våra relationer med medlemmar och kunder” säger Lena Lind, VD FAR Akademi. ”Vi har i samband med projektet sett över våra huvudprocesser för att öka effektiviteten, arbeta enhetligt och med optimalt IT-stöd. Det har varit en lärorik resa för hela organisationen och nu ser vi äntligen resultatet.” säger Lena Lind.

”Vi är väldigt glada över samarbetet med FAR och det är roligt att se att vår stora erfarenhet av att leverera EPiServer-lösningar har gett oss möjlighet att utveckla en social e-handelsplats på plattformen. ”, säger Mårten Salomonsson, leverans- och partneransvarig EPiServer på Softronic

FARs nya webbplattform är baserade på EPiServer CMS 6 R2, EPiServer Relate och EPiServer E-Commerce.

För mer information kontakta:

Stefan Wargh, Vice VD, Softronic AB (Publ)
stefan.wargh@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Mårten Salomonsson, Softronic AB (Publ)
marten.salomonsson@softronic.se
Tel. 0708-81 30 80

Lena Lind, VD FAR Akademi
lena.lind@far.se
Tel. 08-506 112 92

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se.

Om FAR
FAR är branschorganisationen för revisorer och rådgivare och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. FARs medlemmar (cirka 6 500) är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FAR arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

Om FAR Akademi
FAR Akademi är ett helägt dotterbolag till FAR.

FAR Akademi arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter och är marknadsledande inom ämnesområdena redovisning, revision, skatt, controlling samt ekonomi- och verksamhetsstyrning.

PDF