BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2018

IR Nyheter | 21 feb 2019

HELÅRET 2018

 • Omsättningen ökade med 12,2 % till 737,2 Mkr (657,0 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 75,0 Mkr (75,5 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 1,9 % till 68,3 Mkr (67,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,3 % (10,2 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 1,9 % till 52,3 Mkr (51,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till    0,99 kr (0,98 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,4 Mkr (56,7 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till   136 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 66 % (67 %)
 • Styrelsen förslår en ordinarie utdelning med 0,75 kr per aktie och en extra utdelning med 0,25 kr per aktie, totalt 1,00 kr per aktie (0,75 kr)

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Omsättningen ökade med 3,5 % till    193,1 Mkr (186,5 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 19,9 Mkr (25,1 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 18,6 Mkr (23,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,6 % (12,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,7 Mkr (17,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 kr (0,34 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 Mkr (19,5 Mkr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige enligt Radars granskning

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic byter VD
 • Softronic har tecknat avtal för leverens av tjänster & support med Tele2 Sverige AB
 • Softronic har ingått ett förnyat 5-årsavtal med Inera AB för 1177 Kontaktcenter
 • Softronic har tecknat 2-års ramavtal med Skatteverket inom bland annat IT infrastruktur
 • Softronic har tecknat ett 3-årsavtal med FASAB för leverans av IT-relaterade tjänster
 • Softronic har förvärvat programvaran Charity samt kundavtal från Bisnode Sverige AB
 • Softronic har tecknat avtal med Akademikerförbundet SSR avseende medlemssystemet MRM
 • Softronic har fått uppdrag av Stockholm Stad gällande ”Smart och uppkopplad stad”

Upplysningar om bokslutskommunikén
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)