Softronic ingår i den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna

Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen.

För att Sverige ska bli fossilfritt kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser.Digitaliseringskonsulterna

 

Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

För Softronic är det naturligt att engagera oss i föreningen och det arbete vi har framför oss då det harmoniserar med vår ambition att bli det ledande GoodTech-företaget och skapa verklig samhällsnytta. Det är roligt att branschen har en stor vilja att tillsammans arbeta med dessa frågor och föreningen Digitaliseringskonsulterna är en del i det samarbetet, säger Charlotte Eriksson, VD på Softronic.

Hon tillägger:

Vi har idag ett proaktivt arbete för att bidra och stötta våra kunder i hållbarhetsfrågor och vi ser gärna en utökad dialog med våra kunder om detta område, avslutar Charlotte.

Lär dig mer om föreningens ambition här:

Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen – Digitaliseringskonsulterna.se