Bokslutskommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2019