Bokslutskommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2020

IR Nyheter | 25 feb 2021

Viktiga affärshändelser

Under fjärde kvartalet

 • Softronic har fått förtroendet att leverera SIAM-tjänster till FASAB6F
 • Softronic har utvecklat T1D-appen, en helt unik typ-1 diabetes-app
 • Softronic har utvecklat RPA-robotar till IF Metalls a-kassa
 • Softronic har tecknat ramavtal med Folkhälsomyndigheten
 • Softronic har blivit kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas

Tidigare under året

 • Softronic har tecknat ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Den digitala medarbetaren Kommun-Kim har lanserats i fem västsvenska kommuner
 • Softronic har tecknat samarbetsavtal med AB Sjömat om leverans av affärssystem och kringliggande IT-lösningar
 • Softronic har tecknat avtal med Saltå Kvarn gällande affärssystemsimplementation, applikationsdrift och applikationsförvaltning
 • Softronic har fått förlängt förtroende från Skatteverket i utvecklingsprojektet (TAIS)
 • Softronic har tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS)
 • Softronics styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om aktieutdelning
 • Softronic har blivit helhetsleverantör och IT-partner till FASAB6F

Efter periodens utgång

 • Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim

Fjärde kvartalet 2020

 • Omsättningen ökade till 193,3 Mkr (187,8 Mkr)
 • EBITDA ökade till 29,0 Mkr (27,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 23,2 Mkr (21,4 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökad till 12,0 % (11,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 17,8 Mkr (16,4 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,34 kr (0,31 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 45,6 Mkr (41,4 Mkr)

 

Helåret 2020

 • Omsättningen ökade till 728,5 Mkr (720,0 Mkr)
 • EBITDA ökade till 110,7 Mkr (97,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 85,8 Mkr (72,1 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,8 % (10,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 66,9 Mkr (55,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 1,27 kr (1,06 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 103,3 Mkr (76,4 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 223 Mkr
 • Soliditeten ökade till 66 % (60 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,25 kr per aktie jämte 1,75 kr extra utdelning, totalt 3,00 kr per aktie (0,00 kr)


Upplysningar om bokslutskommunikén

Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post:
per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

 

Hela Rapporten (PDF)