Bokslutskommuniké för perioden januari – 31 december 2006