Kampanj

Användbarhetstest ”light”

Att genomföra användbarhetstester är en investering som kan leda till en bättre produkt och en mer positiv användarupplevelse, vilket i slutändan kan öka framgången för produkten.

Testet ger insikter om hur användare interagerar med en produkt och vilka problem de stöter på. Detta möjliggör förbättringar för att göra gränssnittet mer intuitivt och lättanvänt.

En produkt som är lätt att använda och som uppfyller användarnas behov leder till nöjdare användare. Detta kan i sin tur ge ökad användaracceptans och lojalitet.

Både en existerande produkt eller prototyp kan testas. ​

Vad ingår?

 • Två konsulter (användbarhetsspecialister)
 • 5 användbarhetstester inom en utvald målgrupp. Varje testsession tar ca 60 minuter.
 • Rekrytering av testpersoner.
 • Framtagning av testuppgifter inkl. intervjufrågor.

 

Hur går det till?

 • Tillsammans med er går vi igenom vilka era målgrupper är och väljer ut den mest prioriterade.
 • Vi hittar relevanta användare inom den utvalda målgruppen och bjuder in dem till testet.​
 • Utifrån de vanligast förekommande uppgifterna i er produkt, tar vi tillsammans med er fram användningsfall (eller där det misstänks finnas användbarhetsproblem), som vi sedan kommer att använda som uppgifter under testet.​ ​
 • Användbarhetstesterna genomförs av en testledare och en observatör som sitter tillsammans med testpersonen.​

Testledaren uppmuntrar testpersonen att hela tiden ”tänka högt” dvs. berätta vad hen tänker i varje interaktion med produkten/tjänsten. Detta ger en värdefull inblick i användarnas tankesätt.​ Observatören tar anteckningar under hela testet.

 • Varje testsession avslutas med en intervju, där vi ställer övergripande frågor om upplevelsen av produkten.
 • När testerna är genomförda sammanställer vi resultatet i en rapport​ som vi sedan går igenom med er.

 

Leverans

Baserat på användbarhetstesterna får ni en rapport där bland annat måluppfyllelsen för varje uppgift framgår.

Användbarhetsproblemen rangordnas efter allvarlighetsgrad, vilket underlättar prioriteringen.​

Mot offert kan vi ta fram rekommendationer på åtgärder. Detta kan ske på olika nivå, allt från kortfattade kommentarer till rena designskisser.​

Tidplan

Arbetet löper över ca 3 veckor.

Kontakt

Vill du veta mer om erbjudandet så kontakta oss eller fyll i formuläret.

Monica Lindén

Användbarhetstest "light"

Kontakta mig gärna för vidare information.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.