Erbjudande till samtliga Specialidrottsförbund

Erbjudande till samtliga Specialidrottsförbund

Till samtliga specialidrottsförbund erbjuder Softronic nu två tjänster för att stötta er verksamhet. I pdferna finns mer information samt prisuppgift. Det går även bra att kontakta Dan Milestad enligt nedan eller fyll i formuläret.

kvinnlig idrottare kommer i mål

 

Kompetensutveckling GDPR och Dataskydd

 • Analys av ert nuläge
 • Kompetensutveckling, digitalt lärarledd
 • Reflektion och utbildning med utgångspunkt från genomförd analys och er nyvunna kunskap ta steg framåt
 • Skapa en plan för ert fortsatta arbete med GDPR och dataskydd
 • Skapande av en checklista för att förenkla hanteringen av GDPR och dataskydd

GDPR och Dataskydd

 

NULÄGE+ ett sätt att fånga digitaliseringens nuläge i organisationen

Det centrala i digitalisering är informationen.

 • Digitalisering kan vara flytten av information från papper till digitalt media
 • Kan vara övergången till strukturerad digital information
 • Övergång till automatiserad behandling av digital information
 • Övergång till automatiserat beslutsfattande från digital information med hjälp av AI
 • Tjänsten bygger på vår metodik och innefattar ett antal aktiviteter som intervjuer, dokumentstudier, analys och avrapportering.
 • Tjänsten beskriver aktuellt nuläge ur ett antal centrala perspektiv och ger er en grund att komma vidare i ert digitaliseringsarbete.
 • Tjänsten tar fram GAPen med er egna digitaliseringsstrategi, annan strategi alternativt RFs motsvarande samt prioriterar mellan olika initiativ.
 • Inkluderar analys som pekar på hinder och möjligheter kring ert kort- och långsiktig digitaliseringsarbete utifrån nuläget.
  Slutrapporten visar en konkret bild över nuläget och om det finns områden där ytterligare insatser kan behövas.

Nuläge+

 

Kontakt vid mer information

Dan Milestad

Kontakta mig ang. våra erbjudanden till Specialidrottsförbund