Java på Softronic

Om Softronic och Java

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

GoodTech är teknik som vässar affärsprocesser och hjälper människor att få snabb och effektiv samhällsservice. Hållbarhetsperspektivet finns med i alla delar, i såväl relationer som i våra lösningars miljöavtryck.

Hos oss kan du jobba med allt från AI och automatisering till UX och drift. Som rådgivare grundar vi oss alltid i kundens verkliga behov och vi förväntar oss att du stimuleras av att bidra med dina insikter för att nå den bästa lösningen.

Java

Vår utvecklingsexpertis omfattar skapandet av system och applikationer med användning av Java och Java EE-relaterade tekniker. Spring Framework möjliggör effektiv och skalbar utveckling av olika applikationer. Dessutom har vi djupgående kunskap och erfarenhet av container- och molnbaserade tekniker samt arkitektur. Denna breda kompetens gör att vi kan leverera robusta och moderna lösningar som möter kraven och utmaningarna inom dagens dynamiska och mångfacetterade teknologilandskap.

Inom Java-området har vi flera uppdrag inom olika branscher och hos spännande kunder. Bland annat arbetar vi inom idrottsrörelsen, e-hälsa, bank- och finanssektorn samt utvecklar vår egen plattform Charity mot insamlingsorganisationer för att nämna några.

Läs mer om vad vi gör på Softronic nedan.

Kompetensforum Java

På Softronic har vi flera kompetensforum med olika inriktning på relevanta tekniker. Vi erbjuder regelbundna kompetensträffar och har ex. både mer generella forum för samtliga medarbetare men även mer smala teknikorienterade forum.

Inom Java-forumet samlas vi cirka 4 gånger per år, 2 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

Här tar vi upp nya och ”gamla” tekniker med starkt fokus på att ge praktisk erfarenhet och inte bara teoretisk, dvs deltagarna får koduppgifter som ska lösas på plats under mötet. Fokus är inte alltid på ren java utan även tekniker som ligger nära till hands tas upp, t.ex. har vi kört ett flertal frontend-relaterade möten.

Målet är att vi träffas och att vi dels bygger java-teamet och dels lär oss och utvecklas tillsammans.

Träffa Denize – en av Softronics javautvecklare

Jag började jobba på Softronic 2023 men jag har varit kund sedan lång tid tillbaka. Idag utvecklar jag i ett CRM för insamlingsorganisationer där alla i teamet arbetar fullstack men det är ingen hemlighet att jag trivs allra bäst i backend. GoodTech som vi jobbar med är tekniken som bidrar till ett tillgängligt och tryggt samhälle och det som driver mig i mitt arbete är samarbetet med våra kunder för att skapa verklig verksamhetsnytta. Tack vare det nätverk som finns kring Java på Softronic lär jag mig ständigt nya saker!”

Insamlings- och CRM-systemet Softronic Charity

Softronic Charity är en kraftfull helhetslösning för exempelvis insamlings- och välgörenhetsorganisationer som behöver hantera gåvor, kampanjer och relationer med givare. Genom att Softronic Charity ger en god överblick över verksamheten och en smidig administration, kan kunden fokusera mer på huvuduppgiften – locka nya givare och att utveckla relationen med befintliga givare.

CRM-system som är skräddarsytt för insamlingsbranschen

Softronic Charity föddes ur insamlingsorganisationernas behov att utveckla relationen till givarna och ha ett användarvänligt system för den tidskrävande administrationen. Systemet är en helhetslösning som ger insamlingsorganisationer stora möjligheter att arbeta med givare samt att öka antalet gåvor och höja snittgåvorna.

Det användarvänliga systemet är skräddarsytt för att stödja insamlingsorganisationer i deras arbete. I Softronic Charity kan kunden enkelt och säkert hantera olika givare, gåvor, sköta effektiva urval samt lägga upp automatisera och följa upp olika kampanjer. Automatiskt hämtar systemet den information som kunden behöver för att kunna utveckla relationen med givaren på rätt sätt.

Federeringslösning åt Internetstiftelsen

Softronic har utvecklat en federeringslösning samt digitaliserat administrativa processer åt Internetstiftelsen.

Softronic har på uppdrag av Internetstiftelsen utvecklat den tekniska lösningen som hanterar identitets- och behörighetsfederationer samt digitaliserat de administrativa processerna för medlemsansökan och tillitsgranskning.

I leveransen har följande delar ingått: förstudie, installation och konfiguration, projektledning, systemutveckling, kravledning och test.

Projektet har drivits agilt och SCRUM användes som metodik. Bemanningen utformades tillsammans med kund utifrån den förstudie som utarbetats; kompetenser i uppdraget omfattade arkitektur, projektledning, test, systemutveckling, DevOps rollen, UX design och Jira Service Desk kompetens.

Internetstiftelsen har fått en federationslösning med fokus på modern teknik och användbarhet. Utöver det har de administrativa processerna för medlemsansökan och tillitsgranskning blivit digitaliserade och Stiftelsens kunder kan nu enkelt lägga upp och följa upp sin ansökan.

Theres Hesselgren-Zaar