Ladda ner vår AI & Machine Learning Guide!

Är AI en del av er handlingsplan för 2022? Finns införande av smarta system i er kommande årsbudget? Finns det listat bland era Key Initiatives? Om inte, så har du lite att ta igen, och ett bra första steg är att läsa den här guiden.

ai ml bannerAI och Machine Learning är på väg att bli nästa stora tekniska vattendelare för företag och organisationer. En nyligen genomförd undersökning av Microsoft (Källa: “Employee skilling and the potential of AI) visar att 84 % av företagen som har kommit långt i sitt införande av AI, säger sig ha vunnit betydande affärsvärden med hjälp av AI-teknik. Smarta maskiner är alltså vägen till framgång.

Under 2022 förutspås 30 % av alla Amerikanska företag använda sig av AI i sin kärnverksamhet, motsvarande siffra för Sverige är idag 6 %
(Källa: Radar/SCB). Det indikerar att AI är på väg att bli en teknisk fördel som den breda massan av företag drar nytta av, men även att det fortfarande är möjligt att bli en early adopter.

Ladda ner vår Guide och ta del av två olika sätt att jobba med AI och Machine Learning:

Machine Learning för hela verksamheten:

Att ge det centrala verksamhetssystemet nya egen-skaper med hjälp av AI och Machine Learning – en genomgripande förändring för era system och troligen era arbetssätt. Vinsten är ett i grunden mer intuitivt system där många rutinartade moment automatiseras och där nya typer av prognostisering blir möjliga – så att det blir enklare att fatta snabba beslut i verksamheten.

AI Out of the box:

Addera AI-drivna funktioner eller tjänster som gör att ni kan effektivisera delar av verksamheten, höja er servicegrad eller erbjuda helt nya tjänster. Denna typ av tjänster är mindre krävande att implementera och motsvarar en mindre investering, jämfört med att applicera Machine Learning på era verksamhetssystem.

Genom att applicera AI-teknologi på sin verksamhet och sina tjänster ser vi att de flesta företag och organisationer redan på kort sikt kan uppnå ny effektivitet och/eller utöka sitt erbjudande. Och genom att göra saker på ett effektivare sätt går det att agera mer hållbart. Det är det vi kallar GoodTech – teknik som gör gott i samhället.

Har du frågor eller undrar något, kontakta oss så tar vi gärna ett möte för att diskutera dina utmaningar! 

Claes Brikell

Ladda ner vår AI & Machine Learning Guide

Jag vill ta del av Softronics guide inom AI & Machine Learning.