Softronics Managed Azure Cloud

Har ni en markbunden IT-infrastruktur som hindrar er från att lyfta?

Många företag och organisationer sitter idag fast i tunga IT-infrastrukturer som hindrar dem från att komma vidare i sin utveckling. Ibland har man egna servrar inhouse och ibland så handlar det om outsourcade lösningar, ofta handlar det om att viss data måste lagras i Sverige. Om du känner igen dig i den beskrivningen, så kan Softronics Managed Azure Cloud erbjuda en möjlighet att förflytta er IT och modernisera hela ert arbetssätt.

Flytten till de publika molnen driver idag många affärstransformationer som öppnar upp för nya fina möjligheter, som automatisering, skalbarhet och lägre kostnader. Som en följd av det baseras idag många IT-miljöer på en kombination av lokal och central infrastruktur i publika moln vars drift antingen sköts i egen regi eller av en partner. Dessa hybrida miljöer medför nya utmaningar som har med säkerhet, regelefterlevnad och komplexitet att göra.

Med Softronics hybridmolnstjänster kan du kombinera fördelarna med publika moln med fördelarna och ramvillkoren i traditionella miljöer. Dessutom möjliggör våra lösningar integration av legacy-system samt anslutning mellan moln.

Migration till molnet

De molnlösningar Softronic erbjuder passar dig som söker en svensk molnplattform för affärskritiska tjänster med känslig data. De tjänster vi erbjuder ligger på flera datacenter som finns på katastrofsäkert avstånd från varandra, och varje datacenter är i sig själv fullt redundant. Tjänsterna levereras med ett helhetsåtagande där vi tar fullt ansvar för nödvändig infrastruktur inkluderande datacenter, aktiva nätkomponenter, serverhårdvara och serveroperativsystem. Leveransen sköts i Sverige, av svenska medarbetare och datat lagras inom Sveriges gränser. Och ni betalar endast för det ni använder.

Typiskt sett består en molnmigration av sex fördefinierade huvudmoment som behöver genomföras. Med hjälp av Softronics Azure-team hjälper vi er med flytten till Azure på ett sätt som möter era behov.

Managed Azure Service

Med Softronics tjänst Managed Azure Service får ni tillgång till Softronics Azure Operations team som driftar och hanterar er Azure-miljö. Tjänsten innefattar support med kostnadskontroll, optimering, automatisering, säkerhet och regelefterlevnad samt en allmän och specialiserad teknisk rådgivning kring Azure och dess funktioner.

GoodTech – ledande teknik som gör gott i samhället

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech – ledande teknik som gör gott i samhället.

Kontaktperson

Henrik Pettersson

Softronic Managed Azure Cloud

Fyll i formuläret för att få veta mer om produkten eller någon av våra övriga lösningar.