Prompt Engineering - Så promptar du för att AI ska bete sig som du vill.

Utbildning: Prompt Engineering – Så promptar du för att AI ska bete sig som du vill.

LLMs, som ChatGPT eller Gemini, har en enorm potential att generera kreativt och informativt textinnehåll. Men för att låsa upp den potentialen behöver du ge dem tydliga och välformulerade instruktioner. Det är här promptar kommer in. 

En prompt är en kort text som du ger till LLM för att styra vad den ska generera. Den kan innehålla instruktioner om format, stil, ton och innehåll.

Dr Sameer Maskey (datavetare) menar att prompt engineering en dag kommer att liknas vid att lära sig använda ett Excel-kalkylblad, som i dag är användbart inom många affärsenheter eller avdelningar.

Mål

I den här kursen lär du dig hur du skriver effektiva promptar som hjälper dig att få ut det mesta av LLMs. 

Utbildningens innehåll

  • Grunderna i prompt engineering: Vi börjar med att titta på de olika komponenterna i en prompt och hur de påverkar resultatet.
  • Skapa effektiva promptar: Du lär dig hur du skriver tydliga och koncisa instruktioner som LLM kan förstå.
  • Styr format och stil: Vi tittar på hur du kan använda promptar för att styra formatet och stilen på det genererade textinnehållet.
  • Anpassa ton och känsla: Du lär dig hur du kan använda promptar för att skapa textinnehåll med olika toner och känslor.
  • Avancerade tekniker: Vi tittar på några avancerade tekniker för att använda promptar, t.ex. att använda variabler och villkor.

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer att innehålla föreläsningsanteckningar, övningar och exempel. Du behöver ta med dig en egen dator för att kunna delta på utbildningen.

Förkunskapskrav

Det finns inga formella förkunskapskrav för den här kursen. Men det är en fördel om du har en grundläggande förståelse för hur LLMs fungerar. Vi rekommenderar att du tar med dig en bärbar dator. 

Tid och plats:

Tid: 23 april kl. 09-17
Plats: Hammarby Kaj 10 A, plan 8

Pris:
8 895 SEK inkl. kursmaterial, lunch och fika.
Är ni fler från samma företag, ange det i formuläret, så återkommer vi med pris.

 


Våra lärare:

Vincent Lenngren: AI-tränare

Vincent har flera års erfarenhet av att skapa både traditionella chatbotar och chatbotar som bygger på generativ AI. Att utifrån god promptning få de svar som man önskar är det som Vincent sysselsätter sig med dagligen.

Sebastian Stridh: AI Arkitekt

Sebastian har arbetat med AI i snart sju år, och har särskild kunskap och vana kring strategisk rådgivning och best practices gällande de olika språkliga aspekterna vid implementering av virtuella assistenter och generativ AI, både språkteknologiskt och relaterat till conversational UX. Sebastian är i grunden utbildad lingvist.

 


Kontakt vid frågor

Vi hoppas att du vill delta i den här utbildningen och lära dig hur du skriver effektiva promptar för LLMs!

Dan Milestad

Utbildning Prompt Engineering

Jag anmäler mig till utbildningen och fyller i nedan formulär.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.