Everysim®

Everysim® är en molnbaserad simulatorplattform som möjliggör träning av operatörer i industrin.

Huvudfunktionerna är:
1 – Dynamiska matematiska modeller
2 – Grafiska modellgränssnitt
3 – Realtid acceleration
4 – Scenariebaserad utbildning
5 – Uppföljning av övningar och resultat
6 – Användarinteraktion via en vanlig webbläsare.

Dynamiska modeller byggs och sammanställs i Dymola med hjälp av språket modellica. Det grafiska användargränssnittet är uppbyggt i Inkscape ™, huvudsakligen med ett fördefinierat grafiskt objektbibliotek som levereras med Everysim®. Ett distribuerat delat minne (DSHM) används för att lagra och utbyta värden, synkronisera datautbyte och låta användaren accelerera eller sänka simuleringshastigheten.

Alla filer som krävs för att skapa en simulering i Everysim® flyttas enkelt till molnet med dra och släpp från ett lokalt arkiv direkt i webbläsaren. De inbyggda möjligheterna att utforma operatörers träningsscenarier direkt i webbläsaren i Everysim® kan tillämpas i processutbildning. Varje simuleringskörning sparas och lagras för senare utvärdering avseende resultat för varje användare/elev.

Softronic tillhandahåller plattformen för Everysim®. Se även www.everysim.se.