« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2012

JANUARI-JUNI 2012

 •       Omsättningen uppgick till 261,2 Mkr (276,9 Mkr)
 •       Resultat före skatt uppgick till 15,2 Mkr (18,2 Mkr)
 •       Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 13,9 Mkr (10,7 Mkr)
 •       Vinstmarginalen före skatt uppgick till 5,8 % (6,6 %)
 •       Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,3 Mkr (14,1 Mkr)
 •       Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,22 kr    (0,27 kr)
 •       Totala likviditetsutrymmet uppgick till  41 Mkr
 •       Soliditeten uppgick till 65 % (67 %)

ANDRA KVARTALET 2012

 •       Omsättningen uppgick till 130,2 Mkr (138,1Mkr)
 •       Resultat före skatt uppgick till 4,4 Mkr (5,3 Mkr)
 •       Vinstmarginalen före skatt uppgick till 3,4 % (3,9 %)
 •       Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 Mkr (4,0 Mkr)
 •       Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,06 kr    (0,08 kr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER ANDRA KVARTALET

 •   Softronic har fått uppdrag att utveckla Danderyds Kommuns externa webb
 •   Softronic har vunnit fyra upphandlingar med lärplattformen Vklass
 •   Lösning byggd på Softronics plattform EF1 har vunnit internationellt pris
 •   Softronic har förvärvat Vendel Data
 •   Softronic har tecknat avtal om drift och övervakningstjänster till allabolag.se

TIDIGARE UNDER ÅRET

 •   Softronic har tecknat avtal med Inera om förvaltning av 1177 Sjukvårdsrådgivningen
 •   Softronic har tecknat ramavtal med SAS kring IT-konsulttjänster
 •   Softronic har levererat iPad appen Bookie till UC AB

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •   Softronic har tecknat avtal med Inera leverans av telefoni för 1177 Sjukvårdsrådgivningen
 •   Softronic har tecknat avtal med Stockholm Parkering om leverans av verksamhetssystem
 •   Softronic har tecknat avtal med Microsoft om molntjänsten Azure
            

                           

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2012 kl. 08.00

Hela rapporten