« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET 2018

 • Omsättningen ökade med 19,4 % till  199,4 Mkr (167,0 Mkr)
 • EBITDA ökade till 22,7 Mkr (19,2 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 22,6 % till 20,6 Mkr (16,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,3 % (10,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 16,1 Mkr (13,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,31 kr (0,25 kr) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 Mkr (10,3 Mkr)

JANUARI-JUNI 2018

 • Omsättningen ökade med 18,0 % till 386,7 Mkr (327,8 Mkr)
 • EBITDA ökade till 42,8 Mkr (33,6 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 33,6 % till 38,6 Mkr (28,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (8,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 30,1 Mkr (22,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,57 kr (0,43 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 37,4 Mkr (27,2 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 108 Mkr 
 • Soliditeten uppgick till 62 % (66 %)

  
VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER ANDRA KVARTALET

 • Softronic har förvärvat programvaran Charity samt kundavtal från Bisnode Sverige AB

  
Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se

Hela rapporten (PDF)