Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019