« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2012

JANUARI-SEPTEMBER 2012

 • Omsättningen uppgick till 369,8 Mkr (384,5 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 20,5 Mkr (25,4 Mkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 Mkr (13,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till  5,5 % (6,6 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,5 Mkr (19,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,29 kr     (0,38 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till  38 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 70 % (75 %)

TREDJE KVARTALET 2012

 • Omsättningen uppgick till 108,6 Mkr (107,7 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 5,3 Mkr (7,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 4,9 % (6,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,2 Mkr (5,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kr (0,11 kr)

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Softronic i strategisk allians med Metaforce för förmedling av säker digital post
 • Softronic har tecknat e-förvaltningsavtal med Naturvårdsverket
 • Softronic har tecknat outsourcingavtal med Formues forvaltning AS
 • Softronic har levererat ny webb- och e-handelslösning till FAR
 • Softronic har tecknat avtal med Inera leverans av telefoni för 1177 Sjukvårdsrådgivningen
 • Softronic har tecknat avtal med Stockholm Parkering om leverans av verksamhetssystem
 • Softronic har tecknat avtal med Microsoft om molntjänsten Azure

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har fått uppdrag att utveckla Danderyds Kommuns externa webb
 • Softronic har vunnit fyra upphandlingar med lärplattformen Vklass
 • Lösning byggd på Softronics plattform EF1 har vunnit internationellt pris
 • Softronic har förvärvat Vendel Data
 • Softronic har tecknat avtal om drift och övervakningstjänster till allabolag.se
 • Softronic har levererat iPad appen Bookie till UC AB
 • Softronic har tecknat ramavtal med SAS kring IT-konsulttjänster
 • Softronic har tecknat avtal med Inera om förvaltning av 1177 Sjukvårdsrådgivningen

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har vunnit internationellt pris för sitt arbete med Magnolia CMS hos Ticket

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012 kl. 08.00.

Hela rapporten