DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2017

IR Nyheter | 26 okt 2017

TREDJE KVARTALET 2017

 • Omsättningen ökade med 11 % till 142,7 Mkr (128,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 16,8 Mkr (11,1 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 59 % till 14,3 Mkr (9,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (7,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 11,3 Mkr (7,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,21 kr (0,13 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 Mkr (15,4 Mkr)

JANUARI-SEPTEMBER 2017

 • Omsättningen ökade med 4,3 % till 470,5 Mkr (451,2 Mkr)
 • Antalet anställda har under perioden ökat med 4,5 % från 444 till 464
 • EBITDA ökade till 50,4 Mkr (33,6 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 58,2 % till 43,2 Mkr (27,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 9,2 % (6,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 33,9 Mkr (21,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,64 kr (0,41 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 93 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 68 % (69 %)


VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Softronic är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2017 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning
 • Softronic har omstrukturerat sin digitaliseringsverksamhet och avyttrat inläsningscentralerna i Solna och Östersund till det internationella företaget BancTec AB

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Kommunal och Softronic avser att teckna ett 3-årsavtal med möjlighet till förlängning i 2 år innehållande tjänster till ett uppskattat värde om ca 80 MSEK


Upplysningar om delårsrapporten

Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post:
anders.eriksson@softronic.se 
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)