« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2018

JANUARI-SEPTEMBER 2018

 • Omsättningen ökade med 15,6 % till 544,1 Mkr (470,5 Mkr)
 • EBITDA ökade till 55,1 Mkr (50,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 15,0 % till 49,7 Mkr (43,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,1 % (9,2 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 13,9 % till 38,6 Mkr (33,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,73 kr (0,64 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 49,3 Mkr (37,2 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 119 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 68 % (68 %)

TREDJE KVARTALET 2018

 • Omsättningen ökade med 10,3 % till  157,4 Mkr (142,7 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 12,3 Mkr (16,8 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 11,1 Mkr (14,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till  7,1 % (10,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,5 Mkr (11,3 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 kr (0,21 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,9 Mkr (10,0 Mkr)

 
VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Softronic byter VD
 • Softronic har tecknat avtal för leverens av tjänster & support med Tele2 Sverige AB
 • Softronic har ingått ett förnyat 5-årsavtal med Inera AB för 1177 Kontaktcenter
 • Softronic har tecknat 2-års ramavtal med skatteverket inom bland annat IT infrastruktur
 • Softronic har tecknat ett 3-årsavtal med FASAB för leverans av IT-relaterade tjänster

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har förvärvat programvaran Charity samt kundavtal från Bisnode Sverige AB 
 • Softronic har tecknat avtal med Akademikerförbundet SSR avseende medlemssystemet MRM 
 • Softronic har fått uppdrag av Stockholm Stad gällande ”Smart och uppkopplad stad”

 
Upplysningar om delårsrapporten

Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se 
Telefon: 08-51 90 90 00

 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)