Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019