« Tillbaka till IR Nyheter

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september

TREDJE KVARTALET 2016

 • Omsättningen uppgick till 128,6 Mkr (131,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 11,1 Mkr (10,9 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 9,0 Mkr (8,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 7,0 % (6,3 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 7,1 Mkr (6,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,13 kr (0,13 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,4 Mkr (6,1 Mkr)

JANUARI-SEPTEMBER 2016

 • Omsättningen ökade med 3,2 % till 451,2 Mkr (437,2 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 33,6 Mkr (34,2 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 27,3 Mkr (28,6 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 6,1 % (6,5 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,7 Mkr (22,4 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,41 kr (0,43 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 64 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 69 % (69 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER
 
UNDER TREDJE KVARTALET

 • Softronic har valts av Finansinspektionen för leverans av ett nytt institutregister 
 • Softronic har tecknat IT-partneravtal med UC
 • Softronic har säkerhetscertifierats enligt ISO 27001

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har färdigutvecklat Fullmaktskollen.se som nu tagits i drift
 • Softronic har miljöcertifierats enligt ISO 14001:2015
 • Softronic har förvärvat Dokumentkompetens i Sverige AB

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har tecknat avtal om Medlemssystemet MRM med Kommunals a-kassa

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)