Delårsrapport för perioden 1 Januari – 31 Mars 2008