DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2019