Applikationsdrift

Drift | Förvaltning | Systemlösningar | Verksamhetsutveckling

Softronics levererar i dag applikationsdrift åt samhällsviktiga kundsegment. Softronics applikationsdrift levererar drift och applikationsdrift till ett flertal kunders verksamhetskritiska applikationer

Applikationsdrift

Softronics levererar i dag applikationsdrift åt samhällsviktiga kundsegment.

Softronics applikationsdrift levererar drift och applikationsdrift till ett flertal kunders verksamhetskritiska applikationer. Vi erbjuder ett helhetsåtagande från drift av hårdvara och nätverk till förvaltningsnära applikationsdrift som bland annat erbjuder:

 • Övervakning på applikationsnivå
 • Utförande av periodiska körningar (batchkörningar)
 • Kontroll av resultat
 • Installation av nya programvaror och versioner
 • Kundanpassade SLA nivåer.

Softronics applikationssupport strävar efter att bli experter på de applikationer som vi handhar, vi tillgodogör oss djup kunskap och erbjuder support, som bland annat består av:

 • User support
 • Rättningar av poster i applikationer
 • BI, datauttag ur applikationer
 • Felanmälan
 • Integrationer

En applikation fungerar sällan som en stand-alone funktion utan är integrerad med andra aktörer och andra system. Vi är vana vid detta och integrerar era applikationer med vedertagna standarder. Utöver detta så erbjuder vi tjänster för utdata såsom:

 • Print och utskick
 • Kivra (till digitalbrevlåda)
 • Dokumentarkiv
 • E-faktura

Kontakt

Emil Bengtsson
Telefon: 070-881 30 92
E-post: emil.bengtsson@softronic.se