Azure

Molntjänster

Funderar ni på att flytta IT-miljön från marken till molnet? Eller har ni redan gått till molnet men vill få ut mer? Med Softronic som Azure-partner tar vi hand om flytten till molnet samt moderniseringen av er IT. 

Valet av strategisk partner – vilket Softronic är för oss – handlar mycket om förtroende. Vi sökte inte en leverantör av en tjänst, utan en verklig partner som inte bara kunde leverera den molnlösning vi sökte. Det vi sökte och fick i vårt partnerskap med Softronic och deras projektledare Andreas Larsson med team, är ett företag vi kan utvecklas vidare med. Vårt arbetet med IT är centralt för hur vi utvecklar verksamheten och leveranserna till våra kunder.

Nicke Rydgren, VD Hifab

Funderar ni på att flytta IT-miljön från marken till molnet? Eller har ni redan gått till molnet men vill få ut mer? Med Softronic som Azure-partner tar vi hand om flytten till molnet samt moderniseringen av er IT. 

Att flytta verksamheten till molnet och dra nytta av de smarta tjänster som Azure erbjuder är en framtidssäker investering. Lösningar i Azure är mer skalbara och flexibla än markens infrastruktur och utbudet säkerställer snabba leveranser för din verksamhet.

Softronics Azure-team är certifierade inom arkitektur, säkerhet och operations – redo att ta er IT till nästa steg. Teamet har mångårig erfarenhet av olika vägar till molnet, från migreringar av hela datacenter, flytt stegvis med hybriddrift mellan mark och moln samt lösningar som rentav är ”födda i molnet”.

Vi hjälper er med flytten till Azure i flera steg efter era behov.

Ta fram en molnstrategi – planera för flytt och modernisering

Utvecklingen av molnbaserade tjänster går snabbt framåt, vilket kan innebära att vägen till molnet inte alltid är enkel. Softronics Azure-team kartlägger er nuvarande IT-miljö och tar fram ett beslutsunderlag med föreslagen molnarkitektur för hur ni flyttar era system till Azure samt de ekonomiska parametrarna. För att planera och förbereda en smidig övergång till Azure, drar vi nytta av våra erfarenheter från genomförda migreringsprojekt i kombination med Microsofts rekommendation och verktyg inom Cloud Adoption Framework.

Vi identifierar vilka arbetsbelastningar som kan dra nytta av de nya möjligheterna inom Azure och hur vi kan konvertera till dessa nya tjänster.

Vi gör detta via workshops med Azure-teamet, utifrån fem frågeställningar:

  • Hur ser er nuvarande IT-miljö ut
  • Vilka tekniska lösningar i Microsoft Azure är passande för er IT
  • Lyft allt som det är enligt ”Lift N’ Shift”, eller bygg om och transformera dina applikationer
  • Flytta hela IT-miljön, eller delar av den och nyttja en hybridlösning
  • Vilka långsiktiga mål finns att uppnå med Azure-flytten

Genomför flytten – migrering och förnyande

Azure-teamet genomför migrering och förnyande från start till mål. Möjlighet finns att dela upp flytten i iterationer och välja en hybridlösning under övergångsperioden. Flytten genomförs i den takt det passar din organisation och dina anställda.

Softronic har lång erfarenhet av projekt inom traditionell infrastruktur och nätverkslösningar. Behöver du en lösning där dina kontorsnät ansluter till Azure är det inga problem.

Efter flytten – managering och governance

Med Softronics tjänst Managed Azure Service har ni tillgång till Softronics Azure Operations-team som håller koll på er Azure-miljö. Inom tjänsten erbjuds:

  • Kostnadskontroll – Månatlig rapport och översyn av dina kostnader i Azure. Som CSP-partner med Microsoft tar vi hand om fakturering och kostnadsredovisning.
  • Optimering – Översyn att du kör på rätt nivå av kapacitet för dina resurser i Azure.
  • Regelefterlevnad – Följ en strukturerad modell för efterlevnad för policys och regelverk enligt Microsoft ”best practice” eller dina egna krav.
  • Åtkomst och säkerhet – Säker och rätt åtkomst för användare, allmän som privilegierad
  • Automatisering – Automatisering av larmhantering och övervakning av exempelvis serverpatchning och backup hanteras.

På sikt – Förnya era applikationer

Med kombinationen av Softronics kunskaper inom arkitektur, säkerhet och operations inom Azure och mångårig erfarenhet inom applikationsutveckling inom de flesta programspråk – är vi rätt partner för er att förnya era applikationer för att dra nytta av nya smarta lösningar i Azure.

Kontakt

Vill du veta mer om Softronics erbjudande om migrering, förnyande eller vår tjänst Managed Azure Service, kontakta oss!

Andreas Larsson

Migration till molnet leder Hifabs utveckling – kundcase

Kontakta mig ang. erbjudande inom Azure & molnlösningar

Jag vill veta mer om era erbjudanden.

Andreas Larsson

Senaste nyheterna