Behovskartläggning

UX/design | Webb

Ge ditt digitala projekt en flygande start – ​satsa på en strukturerad förstudie. ​Upplever du att du har en webbplats, ett system eller en tjänst som inte helt uppfyller dina användares krav? Har du inte uppnått den effekt du önskade med tjänsten? Med hjälp av en behovskartläggning och våra fem faser leder vi dig vidare mot en webbplats, system, - eller tjänst som utgår från användarnas faktiska behov.

Behovskartläggning

Ge ditt digitala projekt en flygande start – ​satsa på en strukturerad förstudie.
​Upplever du att du har en webbplats, ett system eller en tjänst som inte helt uppfyller dina användares krav? Har du inte uppnått den effekt du önskade med tjänsten? Med hjälp av en behovskartläggning och våra fem faser leder vi dig vidare mot en webbplats, system, – eller tjänst som utgår från användarnas faktiska behov.

En rätt genomförd behovskartläggning sparar både tid och resurser längre fram. Dessutom ger den dig ett bättre beslutsunderlag inför och under ett eventuellt kommande projekt.

Kartläggningen genomförs i huvudsak i workshop- och intervjuformat och ger svar på följande frågor:

 • Varför? – Definiera syfte och tydliga mål för produkten med fokus på effekt för verksamheten.
 • Vem? – Identifiera målgrupper och deras behov. Bestämma vilka som är prioriterade.
 • Vad? – Omsätta målgruppernas behov till konkreta användningsmål (vad målgrupperna vill kunna göra med produkten)
 • Hur? – Ta fram vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla målgruppernas användningsmål med produkten och samtidigt bidra till önskad effekt för verksamheten.

Följande fem faser ingår i workshopen:

 1. Uppstartsmöte
  Vi inleder med ett möte för att klargöra förväntningarna på samtliga inblandande.
 2. Förstå verksamhetens behov
  Vi tittar på hur verksamhetens processer ser ut i nuläget. Vi definierar syfte och formulerar tydliga effektmål den tänkta produkten ska bidra till.
 3. Identifiera målgrupper
  Vi kartlägger användarnas mål, utmaningar och behov. Slutsatserna dokumenterar vi i s.k. personas.
 4. Definiera användningsmål och åtgärder
  Utifrån insikter från målgruppsanalysen omsätter vi behoven till konkreta användningsmål med produkten och åtgärdsförslag.
 5. Leverans
  Vi levererar en fullständig rapport med bland annat effektkartor och personas.

Resultat

Du kommer få ett bättre beslutsunderlag som ger dig bättre möjlighet att bygga ett system, eller en webbplats utifrån användarnas villkor.

Kontakt

Monica Lindén