CM1 – AML

AML | Molntjänster

CM1 stödjer AML-processerna vid onboarding av kunder samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering.

CM1 – AML

CM1 är ett AML-system för att motverka penningtvätt. CM1 stödjer AML-processerna vid onboarding av kunder samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering. CM1 erbjuds som en tjänst och införandet sker i nära samarbete med kund för att stödja kundens specifika behov och verksamhet. CM1 vidareutvecklas kontinuerligt efter kunders behov och för att följa rådande lagar och regler. Inom tjänsten finns tilläggsmoduler för bl.a KYC, riskklassificering och AI/mönsterigenkänning.

Vill du veta mer om CM1? Gå till www.cm1.se.

Sandra Madstedt