Digital säljplattform

Vår plattform för Digital försäljning av försäkringar. Hanterar hela kedjan från behovsanalys, rådgivning och köp av försäkring.

Process step wizard

Digital säljplattform

Digital säljplattform

Startsida

Startsidan ger möjlighet att erbjuda olika produkter, priser och villkor för olika kunder. Detta gör det enkelt att anpassa sitt erbjudande till olika kanaler och målgrupper.

Behovsanalys

Här samlar vi in underlag för nulägesbeskrivning och behovsanalys. Informationen som ska hämtas in definieras och skrivs in i guider som skapar dynamiska formulär som kunden ska fylla i.

Behov – vårt förslag

Vi matchar svaren från behovsanalysen mot det försäkringserbjudande som gäller för denna kanal och målgrupp.

Nuläge och rekommendation

Kunden får ett förslag med beskrivning av situationen utan eller med den försäkringslösning som vi erbjuder. Här finns det även möjlighet för kunden att vidareanpassa vårt förslag enligt uppsatta regler.

Riskbedömning

Om vårt erbjudande kräver en hälsodeklaration kommer kunden att fylla i denna utifrån rätt underlag för försäkringslösningen. En dynamisk hälsodeklaration ställer rätt frågor utifrån försäkringslösningen.

Köp

Om försäkringen kan utfärdas med automatisk bedömning kan kunden genomföra sitt köp. Om detta inte går kommer underlaget att utgöra en ansökan om försäkring med manuell riskbedömning.

Bekräftelse

Kunden erhåller en bekräftelse på sitt köp eller ansökan.

Prova på

Vi tror att ett bra sätt är att prova på hur det fungerar i praktiken. Vi har därför skapat en demomiljö där du och dina kollegor kan prova på detta i verkligheten. Du behöver bara klicka på ”Testa vår digitala säljprocess” och prova på att köpa försäkring helt digitalt från ax till limpa

Vi vill uppmärksamma er på att produkter, premier och avtalsmässiga ersättningar är ett exempel och speglar kanske inte en verklig affär.

Testa vår digitala säljprocess

Johan Andersson