Effektivisera boknings- och bidragsprocessen

Molntjänster

Behöver din kommun underlätta för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid och samtidigt effektivisera era processer? Softronic hjälper er att digitalisera boknings- och bidragsprocessen och möjliggör ett effektivare utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler

Bokningssystem

Tillsammans med vår samarbetspartner Vitec Smart Visitor System med tjänsten ActorSmartBook erbjuder vi en skalbar och flexibel tjänst.

Effektivisera boknings- och bidragsprocessen

Behöver din kommun underlätta för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid och samtidigt effektivisera era processer? Softronic hjälper er att digitalisera boknings- och bidragsprocessen och möjliggör ett effektivare utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler.

Tillsammans med vår samarbetspartner Vitec Smart Visitor System med tjänsten ActorSmartBook erbjuder vi en skalbar och flexibel tjänst som ger kommuner möjlighet att digitalisera och effektivisera boknings- och bidragsprocessen.

Samtliga kommuner kan enkelt upphandla via SKIs Ramavtal för bokning och bidrag.

Med vår tjänst kan kommuner:

  • förenkla för sina målgrupper att använda kommunala lokaler och söka bidrag för kultur och fritid,
  • effektivisera boknings- och bidragsprocesserna för privatpersoner, föreningar, företag och för den kommunala förvaltningen
  • bidra till öppnare tillgång till information för ett mer effektivt utnyttjande av kommunala lokaler och i förlängningen en ökad insyn i beslutsprocessen kring lokalbokning och bidrag för kultur och fritid.

Tjänsten levereras som en molntjänst (SaaS). Tjänsten är flexibel och det är möjligt att anpassa den efter din kommuns specifika behov och storlek. Stor vikt har lagts på att utveckla tjänsten så att det i stor utsträckning ger möjlighet till självadministration. Du som kund kan med hjälp av inbyggda metodstöd själv hantera den dagliga driften utan behov av konsultstöd.

Det finns stora möjligheter att integrera tjänsten med externa system som t.ex. ekonomisystem, betalsystem, dörrsystem, informationssystem, etc.

Vi erbjuder möjlighet till införandeprojekt med ett helhetsåtagande. Det är dessutom möjligt att komplettera med specialistkompetens som t.ex. processtöd, införande, verksamhetskonsulter, UX, AI-konsulter etc.

Information om ramavtalet finns här.

Vill du veta mer om vår bokning- och bidragstjänst?

Skicka e-post till: bokningbidrag@softronic.se eller fyll i formuläret nedan:

Kontakta mig ang. Bokning och Bidrag

Jag vill veta mer om ert erbjudande för att effektivisera Boknings- och bidragsprocessen.