Expertutvärdering av webbplats eller verksamhetssystem

UX/design | Verksamhetsutveckling | Webb

Har du informationen på rätt plats? Är webbplatsen eller systemet användarvänligt, följer den vedertagna standarder? Genom att göra en expertutvärdering kan du få den insikt du behöver för att lyfta din webbplats eller ditt verksamhetssystem till nästa nivå!

Expertutvärdering av webbplats eller verksamhetssystem

Har du informationen på rätt plats? Är webbplatsen eller systemet användarvänligt, följer den vedertagna standarder? Genom att göra en expertutvärdering kan du få den insikt du behöver för att lyfta din webbplats eller ditt verksamhetssystem till nästa nivå!

Idag räcker det inte endast att en tjänst fungerar, utan en god användarupplevelse är helt avgörande för att användarna ska bli nöjda och stanna kvar.

Genom att satsa på en expertutvärdering kan du se till att kvalitetssäkra användarupplevelsen för dina kunder.

Vad ger det dig som företag/organisation?

  • En expertutvärdering är ett mycket kostnadseffektivt sätt att upptäcka de största användbarhetsproblemen.
  • Du får en noga genomarbetad sammanställning av tjänstens användbarhetsproblem rangordnade efter allvarlighetsgrad.
  • I sammanställningen ingår förslag på hur användbarhetsproblemen kan lösas på bästa sätt för att nå upp till en högre nivå av användbarhet.

Hur går det till?

Två till tre användbarhetsexperter genomför en så kallad heuristisk expertutvärdering oberoende av varandra på din webbplats eller verksamhetssystem i syfte att identifiera eventuella användbarhetsproblem.

Exempel på punkter vi tittar på är bland annat:

  • Navigation
  • Informationsstruktur
  • Interaktion
  • Enhetlighet
  • Responsivitet

Resultat

Vi sammanställer hela resultatutvärderingen i en rapport. Rapporten sammanfattar de brister som observerades samt tillhörande rekommendationer.

  • Bristerna är rangordnade efter allvarlighetsgrad för att underlätta vid prioritering och hjälpa till vid planering av eventuella åtgärder som beslutas.
  • Exempel på lösningsförslag för de allvarligaste problemen tillkommer i rapporten.

Som kund får du väldigt konkret och användbar information för hur du kan förbättra och utveckla ditt verksamhetssystem – eller webbplats utifrån användarnas behov.

Kontakt

Monica Lindén
Monica Lindén