Försäkringssystem

Systemlösningar | Verksamhetsutveckling

Vi på Softronic bygger försäkringssystem som håller över tid och integrerar väl med en befintlig miljö.

Förståelsen för försäkringar finns inbyggd i varje lösning. Konkurrenskraften vilar på vår förmåga till förbättring och anpassning till nya möjligheter såväl som krav.

Tomas Anderberg

Försäkringssystem

Softronic utvecklar verktyg som stödjer effektivare processer inom försäkringsadministration, som tar vara på förändringskraften och bekvämligheten hos dagens IT-plattformar. Vi har gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen, vilket hjälper oss att se hela arbetsflödet med kundens ögon.

Med utgångspunkt i väl strukturerad och korrekt information skapar vi förutsättningar för automatisering och kontinuerliga förbättringar av riskbedömning, skadehantering och ytterligare processer. Det kan börja med att ersätta en pappersblankett för hälsodeklaration med en webbaserad intelligent rutin som ger betydande värden i form av kortare ledtider, minskat manuellt granskningsarbete och högre kvalitet. Softronic bygger försäkringssystem som håller över tiden och integrerar väl med en befintlig miljö. Närheten mellan användare och utvecklare betyder att vi snabbt anpassar lösningen till förändringar hos kunden och till nya krav från marknad och omvärld.

Digital rådgivning av försäkringar

Vi på Softronic har under en tid arbetat med att ta fram en plattform för Digital Försäljning av försäkring. Vårt mål har varit att skapa en digital säljprocess där kunden får rådgivning kring sitt försäkringsbehov och kan välja att köpa försäkringar på nätet. Om produkten kräver en hälsodeklaration finns det även stöd för digitala hälsodeklarationer. Denna plattform är fristående och kan komplettera våra kunders nuvarande system.

Vi tror att ett bra sätt är att prova på hur det fungerar i praktiken. Vi har därför skapat en demomiljö där du och dina kollegor kan prova på detta i verkligheten. Du behöver bara klicka på ”Testa vår digitala säljprocess” och prova på att köpa försäkring helt digitalt från ax till limpa

Vi vill uppmärksamma er på att produkter, premier och avtalsmässiga ersättningar är ett exempel och speglar kanske inte en verklig affär.

Testa vår digitala säljprocess

Har du eller dina kollegor frågor, kontakta Tomas Anderberg på tomas.anderberg@softronic.se eller telefon 070-881 31 52.

Johan Andersson