Försäkringssystem

Softronic utvecklar verktyg som stödjer effektivare processer inom försäkringsadministration, som tar vara på förändringskraften och bekvämligheten hos dagens IT-plattformar. Vi har gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen, vilket hjälper oss att se hela arbetsflödet med kundens ögon.

Med utgångspunkt i väl strukturerad och korrekt information skapar vi förutsättningar för automatisering och kontinuerliga förbättringar av riskbedömning, skadehantering och ytterligare processer.

Det kan börja med att ersätta en pappersblankett för hälsodeklaration med en webbaserad intelligent rutin som ger betydande värden i form av kortare ledtider, minskat manuellt granskningsarbete och högre kvalitet.

Softronic bygger försäkringssystem som håller över tiden och integrerar väl med en befintlig miljö. Närheten mellan användare och utvecklare betyder att vi snabbt anpassar lösningen till förändringar hos kunden och till nya krav från marknad och omvärld.