MMK – Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem ger en ökad chans till bättre överblick och spårbarhet i verksamheten och kan, genom ett grundligt och framgångsrikt införande i verksamheten skapa stora fördelar genom effektivare handläggning och nöjdare kunder.

MMK har under 15 år vidareutvecklats tillsammans med våra kunder för att skapa en produkt som passar de flesta ärendehanteringsflöden som finns inom företag, kommuner och myndigheter.

Våra kunder använder idag MMK för processer inom IT, HR, kundtjänst, vaktmästeri, internservice m.fl.
Vi har, baserat på vår gedigna erfarenhet av ärendehanteringsprocesser, tagit fram en väl beprövad införandemodell som på kort tid säkerställer att installation och konfigurering av MMK sker på bästa sätt. Våra seniora konsulter hjälper till att guida våra kunder så att största möjliga verksamhetsnytta av systemet uppnås.

MMK är en standardprodukt med konfigureringsmöjligheter vilket medför att det är lätt att addera funktionalitet varefter behov uppstår.