MMK – Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem​ | Systemlösningar

MMK är ett av de ledande ärendehanteringssystemen för små och medelstora organisationer. Ärendehanteringssystem ger en ökad chans till bättre överblick och spårbarhet i verksamheten och kan, genom ett grundligt och framgångsrikt införande i verksamheten skapa stora fördelar genom effektivare handläggning och nöjdare kunder.

Med hjälp av MMK har vi fått stöd för våra ärendehanteringsprocesser och kan följa upp viktiga mål i vår verksamhet.

Jonas Svensson, IT-samordnare Transportarbetareförbundet

MMK – Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem ger en ökad chans till bättre överblick och spårbarhet i verksamheten och kan, genom ett grundligt och framgångsrikt införande i verksamheten skapa stora fördelar genom effektivare handläggning och nöjdare kunder.

MMK har under 15 år vidareutvecklats tillsammans med våra kunder för att skapa en produkt som passar de flesta ärendehanteringsflöden som finns inom företag, kommuner och myndigheter.

Våra kunder använder idag MMK för processer inom IT, HR, kundtjänst, vaktmästeri, internservice m.fl.
Vi har, baserat på vår gedigna erfarenhet av ärendehanteringsprocesser, tagit fram en väl beprövad införandemodell som på kort tid säkerställer att installation och konfigurering av MMK sker på bästa sätt. Våra seniora konsulter hjälper till att guida våra kunder så att största möjliga verksamhetsnytta av systemet uppnås.

MMK är en standardprodukt med konfigureringsmöjligheter vilket medför att det är lätt att addera funktionalitet varefter behov uppstår.

Kontakt

Har du frågor ang. vårt ärendehanteringssystem fyll i formuläret nedan.

Kontakta mig ang. MRM

Jag vill veta mer om ert erbjudande MRM.