Generationsskifte i Softronic

IR Nyheter | 12 jan 2023

Softronics grundare och huvudägare Anders Eriksson har som ett led i ett generationsskifte överfört hela sitt ägande (inkl. aktier ägda i helägt bolag) i Softronic uppgående till 18,32% av kapitalet och 31,97% av rösterna till sin son Andreas Eriksson.

Då ägarförändringen innebär att Andreas Erikssons ägande kommer passera gränsen för budplikt om 30% av rösterna har Eriksson till styrelsen för Softronic begärt omstämpling av 370.000 aktier av serie A till serie B enligt bolagsordningen § 14.

Efter omstämpling av nämnda A-aktier och inklusive Andreas Erikssons tidigare innehav om 676 760 B-aktier (genom bolag) kommer Andreas Erikssons ägande inkl. helägda bolag att uppgå till 10 318 560 aktier varav 1 505 400 av serie A, motsvarande 29,97% av rösterna och 19,60% av kapitalet.

Stockholm den 12 januari 2023

Anders och Andreas Eriksson

KONTAKTPERSON

Petter Stillström, Styrelsens ordförande, Softronic AB (Publ)
petter.stillstrom@traction.se
Tel: + 46 8 – 506 289 00

 

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 405 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)