Hifab och Softronic tecknar Cloud-partnerskap

IR Nyheter | 21 mar 2022

Softronic har tecknat avtal med Hifab för att vara IT-partner i transformationen av IT-miljön från drift på marken till Azure. Detta för att uppnå Hifabs strategiska målsättning om en mer flexibel, säker och mobil IT-miljö i strävan att ge verksamheten ett modernt IT-stöd.

I och med Cloud-partnerskapet så ska Softronic transformera hela IT-miljön och modernisera allt från IT-arbetsplatsen till den totala IT-miljön. För att uppnå en effektiv styrning samt kontinuerlig utveckling av IT-miljön kommer Softronic implementera processtöd samt skapa en modern samverkansmodell.

 Vi är mycket stolta över förtroendet från Hifab, ett bevis för att vår fokusering kring erbjudandet som IT-partner fungerar fullt ut. I uppdraget ingår att transformera nuvarande miljö till en helt Azure-baserad leverans vilket skapar högre säkerhet, mobilitet och en dynamisk IT-miljö. Samverkansmodellen är viktig och är fokuserad på kontinuerliga förbättringar och att tillvarata den innovation och kraft som finns i de stora leverantörernas utveckling av molntjänster, säger Per Adolfsson, VD för Softronic AB.

Hifab har tecknat avtal om att använda Softronics standardiserade tjänster inom Cloud-området, samt tillhörande stödtjänster, avtalet träder i kraft under mars 2022.

 Vår strävan att utveckla IT-stödet till nästa nivå kräver en kraftig modernisering. Genom att använda de stora molnleverantörernas plattformar kan vi uppnå den utveckling och innovation av IT-stödet vi behöver. Vår urvals- och upphandlingsprocess har varit mycket fokuserad på att göra det enkelt och att skapa ett långsiktigt partnerskap. Vi ser fram emot IT-partnerskapet med Softronic där vi kan tillvarata deras långa erfarenhet och spetskompetens inom Cloud-området, säger Michael Couriaut, CIO på Hifab.

KONTAKTPERSON

Per Adolfsson VD, Softronic AB (Publ)
per.adolfsson@softronic.se 
Tel: +46 70-775 78 50

Michael Couriaut, CIO Hifab AB
michael.couriaut@hifab.se
Tel: +46 70-223 79 07

 

Om Hifab

Hifab är Sveriges främsta projektledningsföretag, med vision att leda byggandet av morgondagens hållbara samhällen. Här finns specialistkompetens inom projektledning med tillhörande konsulttjänster för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. www.hifab.se

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)