Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Generellt sparar vi inga personuppgifter och i de fall vi sparar din data, så är det endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller till dess du tar tillbaka ditt samtycke eller åberopar rätten att bli glömd. I vårt besökssystem raderas alla uppgifter efter två veckor.