IR-rapporter

08maj2019

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Hela rapporten (PDF)

12apr2019

Rättelse: Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2018

Pressmeddelande (PDF)

21feb2019

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2018

Hela rapporten (PDF)

25okt2018

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2018

Hela rapporten (PDF)

15aug2018

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Hela rapporten (PDF)

03maj2018

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Hela rapporten (PDF)

11apr2018
22feb2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2017

Hela kommunikén

26okt2017

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2017

Hela rapporten (PDF)